Tuesday, December 26, 2006

amar bishwo[series-1]

amar bishwo ek noy dui...o noy tin ,
tritiyo bishwer manush ami .
dekhi bechey thakar artonad ,

ar tari songey bhalobashar gan.
artha,kam,mokshar sathe dharmer
jorajori gariber afing hoye.


amar bishwe notun shabder lofalufi,
it,call centre ar eco tourism.
kintu edikey gachhpala ketey fank,
khara ar bonyar sathe sahobash

korey klanto chashi, giley fele folidol
permanent solution er ashay .