Monday, June 21, 2010

noishabder awaaj

Bhalobashi noishabdo,
katha boley hawa,
katha boley gaachh,pakhi,ful ,
sumadhur andhokaar.
ghume,adho ghume,
preme pori,
bhalobashi chupkathar ghar,
somoy boye jaye,
jhoro hawar talaye...
atolanto sheemaheen,
noishabde bheshe jai...
dubey dubey jai,
chuye porey modhur mato,
chetonaye,shorirey..
bhlobeshe jai chupi chupi praner govirey
jaler neeche ,
paankouri ar sobuj shyaolar bukey,
thanda araam chokh bujey.....
noishabdo chhoriye porey deeganter mathey...
kachhe ashe durey bheshe jaye....
jeeboner govirey.shantiniketan

shree
19.06.10