Thursday, December 28, 2006

amar bishwo[series-1.2]

shaplar dati seddho ar bhater mar ei to khadyo,

tatey ektu noon felle...i amrito,


etuku jogateyi himshim hotey dekhey ,

prathom bishwo bishmoye ekakar.


kharay kunyor dhara gechhey shukiye,

nadir balu khunrey ebar jal nebar pala,meyer mathay sat..ta jaler deg,

prithibir buk chokh muchhey jerbar.