Sunday, May 2, 2010

prapyo

jaini chhuye akash hoye,
fuler majhe projapoti,sonar sutor jari mora,
hariye gechhi pather dhulaye,
parash pathor hoini karo.
bhalobashar jibontakey korte cheyeo hoini sona,
tai feley dile .....khyapa...
khojey firey pathor tuku....korbe sona taar chhoya te.
kono hridoyrer sagor bajena aj,
kandena pran,
bolena keu, muchhiye diye chokher dhara.
kendona ar
bheshe jao...
premer shrot e.
morur majhe...
shorir,mone ,hridoye jege uthuk ramdhenu rang,
tabu,
muchhe gelo....dhushar megher arale se.
ashaheener ,swapnobiheen raat kete jaye,
daman korey muchhe felar ichhetuku.
judhho karey nijer sathe .
karon bojhar ahoituki khelar maney.

chhilona to pabar kichhui sohag,premer,allader ei chhhitefota hisheber karir mato.
chhilona angikar...shorirer shunyosthan purno kara...
tao morichikapraye swapner pichhu dhaoa ...
ekhon to tao noy.naboprem e bhalobasha sohager dheu e bheshe jaoa
aj chhure fele deoa dhulomakha pathe uchhishter pata.
hoyto etai prapyo....
hotey parini parash pathor,
tarar aloye uthte futey....
ditey parini jakhan cheyechho jatota.
byarthotar bojha boye jaoa .
shunyotar jhuli haatey.
hete chola shesh path khana.shree