Thursday, January 4, 2007

Man ki gati nyari[devotional ]

Ek man hai abhiman ka parbat,
ek man hai fulwari.

Ek man hai swarth mein dube,
ek man paromopokari.

Ek man hai basnaka chulha,
ek man prem pujari.