Tuesday, December 20, 2011

Jukti

Ghore duti meye,
Ekta boro
Ekta chhoto
Cholchhilo din,
Ador, Sohag, dushtumi tei bhore,
Shobai bole Lakkhi Saraswati.

Gune roope sobar
cheye bhalo,
Majhkhane te hotat elo
Pushyi ekta meye,
Ure eshey jure boshar taal.
Hoi naki tai?

Bhabchey bujhi
helaye phela meye,
Arek meyer jaiga niye nebe.

Dur! Dur! Dur!
Tadiye dei toh!
Ghorer theke!
Moner theke!
Jibon theke!
Hoi to bujhi,
Prithibi thekeo dur.
pran er jeno lesh na thakey ar.


Thonga banash, ghute kurosh
Loker ghore, khete khete
Entho khabar khute khute,
kuriye tulish.
Saadh hoyechey
koler kache boshe
Ador khabi boro meye, choto meye r moto?

Na peye tai mukhta holo bhar
Phele de re aasta kurey,
Jhata r bari maar!
Bamon hoye ichhey bujhi
Akash chaand ke neoar.

Lojja nei ko,
Behaya tar,
abar kandish?
hridoy ta ki baro holo,
jukti diye bujhe ne tui
Shoman shoman hobar aagey,
Dekh na nijer jibon takey.
payer talaye thakar katha,
lai peye tui mathaye chorey.
Kon shahosh e,
Eli hetha?
Shiber shongshar.

Shree.

Kuasha

Pousher kuasha porey tiner chale,
maayer ancholer khut anguley joriye bhabi...
Maa tumi uthtei parbe na shokaley,
ami thik jege jabo....
Ta konodin i hoyni...
Maa uthe gechen ancholer khut angul theke khuley ....
temon ..i choley gechhe shob i jibon theke...
sneho bhalobashar misti swad...
roye gechhe dhushar akash jekhan theke kuasha...i jhorey porey.