Monday, February 23, 2009

jekhaney bash korey prem atindriyo prohorir mato

shraboner jharnar mato bhalobasha aj dukul chhapiye uthey..
amar hridoye..
byatha ,bedonar urddhey sob kichhu.
achho antarey,anek govirey..
jekhaney bash korey prem atindriyo prohorir mato..
sundarer beshe.
pagoler mato chhute jaye achhrey porbey boley ...
samudrer bukey.
sheemaheen bishal akasher mato ,
cheye achhey adhara bhalobasha ...
kabey ashbey sohager baromalyo niye..
prodiper shikhar mato ekagro jwoluk aj ,
moner majhey aratir alo..
tomar..i mukh cheye chirodin ...
ajanar pathey..
hoy to bujhbe konodin..
kono ek ekaki ratey....
dekhbe shei prodiper shikhatuku andhokar pathey...
ujjwal hoye korchhe pathonirdesh.....
chira sattya bhalobashar beshe...
sohagini chirantani hoye...shree