Thursday, August 4, 2011

Bristi bheja

Aj hotath korey bristi elo,
uthlo bhijey mon,
bhijeygelo swapno asha,
bhijlo chokher kon.
Brishti bheja amar akash,
shristi korey mon.
Hokna bristi antarete abiram anukkhan.


shree