Tuesday, February 10, 2009

hotath ami roddur hoye jai

hotath ami roddur hoye jai,
jhirjhirey ek hawar dolaye,
jhumjhumi dui nupur paye,
kusumranga surjo hoye jai.

koler majhe mukh dubiye,
ki jani kon durer swapon,
hashiye diye kandiye feley,
kalo badol soriye thele..
fagun masher mon chorano...
tomar shorir chhuye chhuye..
hotath ami roddur hoye jai.


sobuj sobuj amer mukul...
neemer kuri...jukti fuley ....
hartuki rang notun sharir,
nakchhabitey jhilik tuley...
ghamer fotaye mishiye giye,
dustu heshe,chumu kheye,
hotath ami roddur hoye jai.


ami rodddur bhalobashi tai ei kobita ta.
shree