Thursday, March 15, 2007

Lal tuktukey polash gachhtalay

Kabey je dekhechhilam ,
Lal tuktukey futanto polash gachh talay,
Maa gorchhey ruti ar chheleymeyera ,
gol hoye ghirey achhey ganganey ununer charpashe.
Tader mukher hashi ,khuchro katha ,
matiye tulechhey gachhtalata.

Rannaghar nei otheyr,
tatey ki holo?
Achhena gachhtalata?
Maati diye nikono porishkar uthoner dharey.

Sharadin rickshaw chaliye haklanto baba ,
enechhey kilokhanek aata,gamchhay bendhey.
Diner sheshey tai diye gora hochhey ruti,
fulko,fulko.......garom.
Shabthekey pichhita maar pithey jhultey ,jhultey bolchhey....
Maa rey ar ekta ruti de na Maa...

Porishromer telghameychakchak korchheyMaa..er mukh.
Chokhey ashey jal ghoniye ,
buker bhetorey uthalpathal kortey thakey.......
Shob...i to gonagunti..
shei kon shokaley kochider mukhe tuley ditey
perechhilo aj pantabhat kanchalanka mekhey.

Ajkal ar bhagchashey hoyna kichhu..i,
Tai Maakeo khattey berotey hoy roj..i,
Kolerta..key pithey bendhey.
Shob kaj..er sheshey
Maa boshey ,
shishuder akkhor porichoy koraye,
gaan gay ghumparani ar galpo boley jinporider...
Doridrer songsharey ei to anek.

Nun antey panta furono ei deshey,
koti,koti baritey ....
roj..i shona jaye shei ek...i karun abdar....
Maa rey ar ekta ruti de na maa.
tai jakhon..i lal tuktukey polash gachhey chhokh porey,
kaney bejey othey .....oi ekti katha,
Maa rey ar ekta ruti de na maa.

[sotti ghatona abolambaney]


Shree

No comments: