Wednesday, March 7, 2007

Boiragyo......contd

Boiragyo.......ekti jibon darshon .moner majhey bhabtey hobe amra ki daridrer moddhey pachurjyo
{abundance in scarcity} dekhi na prachurjer moddhey daridro{scarcity in abundance} dekhi.

Jara chokh khuley ghumoy tader jagabey ke?
Ishwar amader ParamPriyo shob kichhu ...i amder jiboney adhelbhabey dhele diyechhen,
amra bhabi kono prachurjyo...i nei ,achhey shudhu daridrota.

Amader moner moddhey....i achhey prachurjyo ar daridro....duto..i.
Ei manobhaber jonyo amra shob kichhu dhorey rakhtey chai amar ...amar korey.
tulona kortey thaki nijekey ar dashjoner songey ....kar kato achhey ei bhebey dukkho pai shob somoy.bhabi shobkichhu..i shesh hoye jabey tai jatokhani muthitey dhorey tar theke beshi
khamchey ,khubley nao.

duto galpo poreychhilam anekdin agey shey duto nichhe likhchhi....ashakori bhalo lagbey.

No comments: