Tuesday, June 16, 2009

elam chole buker majhe

koler opor jhapiye porey tukro roder...
khela kore angul niye, elo chule, sharir paarey...
payei payei ghure beraye edik shedik...
doure aashey ghame bheja buker maajhey
mukh lukotey.
khele koto luko churi jhuto puti amar shaathey
chumu kheye joriye dhore buker maajhe,
omer tatey,
ranga thothey,
ghumiye porey,
sanjher koley,
dur krishnochurar laaler dagaye,
megher anchol dhaka pahar churaye.
kal shey aashbe phire...
ek raashi swet tagar niye...
chhoriye debe bhorer belaye
mukhe mathaye,
jhapiye porey pither upor, khola chule,
shishir bheja payer pataye...
bolbe....
"Ami elam chole, tomar kaachey,
buker maajhey, thakbo boley,
omer tatey."Shree

No comments: