Sunday, February 25, 2007

Mukh gujey tamasha dekhtey thaka kapurush napungshoker dal

Shato shahoshro khandey bikhando hoye ,
jwalanto deho chhoriyey porey shobuj dhan jomir opor.
mehendi rangano kochi hat
bhanga kacher churi
shohaginir orna purtey thakey
train er kamrar bhetor dau dau korey
pot pot korey fattey thakey shorirer har mojja mangsho.

shamner gramer chheley buro dourey aney jal,
dhaltey thakey shei bishal agnikandey
kintu tatey ki ...ba hoy ba
kar ki jay ashey ?
chheley harano mayer bilap ,shwami harano shtrir hahakar
kichhui sparsho karena amader ....
amra jara t.v.r porday mukh gunjey thaka kapurush napungshaker dal.

baro kartader chapan utorey
deshey jagey kalorol
kibhabey bikobey khabor ?
katokhani khabey public?
ghum nei tai paparatzi der chokhey.
Ar ekta prashno barlo bokabaksher
koti taka munafa kora
protijogitar
jekhaney babu bibira ekta jobab ditey parlei
pabey lakho takar inaam
ar pabey shei bhubon bholano hashi
mon khushi korey deoa.

Ghennay thutu di shei shob manushder jara
kayekta takar binimoye
dichhey bikiye
nijer maa ,bhai ar matikey
joler dam...e.

Shree